English      Español      Norsk      Русский

swowboat_ext-4.jpg
swowboat_ext-18.jpg
forsand-dekor.jpg
swowboat_ext-15.jpg

Vi legger din sikkerhet som vår første prioritet.

"Showboat As" er det registrerte selskapet som arbeider under merkenavnet "Showline" og har to skip: MS Showtime (400 passasjerer kapasitet) og MS Showboat (160 passasjerer kapasitet). Vårt mannskap har bred maritim erfaring, og våre to båter er sertifisert i henhold til norske og internasjonale sikkerhetskrav.


Ms showtime

I 1966 var MS «Strand» den nyeste fergen i hele Ryfylke. Hun hadde en kapasitet på 30 biler og var den raskeste og sterkeste fergen i området. Hun var så overlegen at hun måtte gå med redusert hastighet, for å følge rutetabellen. Båten har endret navn en rekke ganger, fram til i 2009, da hun ble kjøpt av Showline Norway AS (tidligere Showboat AS). Dette er hvordan MS Showtime ble et søsterskip til MS Showboat og Bergen ble hennes nye havn. Skipet har en kapasitet på 400 passasjerer og har alle nødvendige sertifikater påkrevet for passasjerbåter i Norge, såvel som etter internasjonale regelverk for passasjerbåter. 
Sjekk Ut Julebord Ombord →
Sjekk Ut Norwegian Fjord Voyage AS →


Ms showboat

En gang var hun en ferge for biler og offentlig transport i fjordene, men i 2002 ble renovert, og det var slik at hun fikk oppgradering til en marinestil med mulighet til å ha levende musikk om bord mens du cruiser og har hyggelige kvelder med venner og velsmakende middag. Dette fartøyet kommer til bruk i Bergen for vårt spesialprogram "Bergen - Utsikt fra Fjordene". Skipet har kapasitet til 160 passasjerer og har alle nødvendige sertifikater i henhold til norsk og internasjonal lovgivning for passasjers båter. 
Sjekk Ut Bergen - Utsikt Fra Fjordene →


MS EPOS

MS EPOS (kapasitet 100). MS EPOS er vår "havmåke" over fjordene! Hun er et koselig og flott skip med stor evne til å oppleve de norske fjordene. Våre kunder er alltid glade for å komme ombord på dette skipet, som også er mulig å charter ...
Sjekk Ut Norwegian Fjord Voyage AS →